Premier Mateusz Morawiecki: Polskie wysiłki zbrojeniowe, polskie ...

Grzegorz
Grzegorz
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

W czwartek, 15 kwietnia, premier Mateusz Morawiecki spotkał się z unijnym komisarzem ds. rynku wewnętrznego Thierrym Bretonem. Spotkanie odbyło się w Warszawie, a tematem rozmów były kwestie związane z gospodarką, innowacjami oraz strategią przeciwdziałania pandemii.

Jednym z ważnych punktów rozmów było omówienie planów dotyczących zakupu amunicji przez państwa europejskie. Premier Morawiecki wyraził swoje poparcie dla inicjatywy Unii Europejskiej w tym zakresie, podkreślając, że jest to ważny krok w kierunku wzmocnienia bezpieczeństwa całego kontynentu.

Zakup amunicji ma na celu zapewnienie skuteczniejszej obrony przed zagrożeniami zewnętrznymi, takimi jak terroryzm czy agresja państw trzecich. Wspólne działania w tej dziedzinie mają również na celu zwiększenie efektywności działań obronnych i zmniejszenie kosztów.

Podczas spotkania premier Morawiecki i komisarz Breton omówili również kwestie związane z transformacją cyfrową oraz inwestycjami w przemysł i innowacje. Polska i Unia Europejska współpracują w tych dziedzinach od wielu lat, a spotkanie w Warszawie było okazją do omówienia bieżących projektów oraz planów na przyszłość.

Premier Mateusz Morawiecki podkreślił, że Polska jest gotowa do aktywnego udziału w inicjatywach unijnych oraz do wspólnych działań na rzecz wzmocnienia bezpieczeństwa całej Europy. Spotkanie z komisarzem Bretonem było kolejnym krokiem w kierunku dobrego partnerstwa między Polską a Unią Europejską.

Komentarze:

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});