ARiMR ogłasza nabory wniosków o przyznanie pomocy w ramach ...

Grzegorz
Grzegorz
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Przedmiot naboru wniosków o przyznanie pomocy to interwencja oznaczona kodem I.6.2, czyli inwestycje i wspieranie modernizacji gospodarstw pasiecznych. W ramach tej interwencji możliwe jest uzyskanie wsparcia finansowego na modernizację lub rozbudowę pasiek oraz na zakup nowoczesnego sprzętu i narzędzi, które zwiększą efektywność pracy pszczelarzy.

Wsparcie finansowe z interwencji I.6.2 jest przeznaczone dla pszczelarzy prowadzących działalność gospodarczą, którzy chcą zwiększyć swoje możliwości produkcyjne oraz poprawić jakość i zdrowotność swoich pszczół. Wsparcie może być przyznane na różnego rodzaju inwestycje, takie jak budowa nowych pasiek lub modernizacja już istniejących, zakup nowych urządzeń, w tym m.in. maszyn do wyrobu plastrów lub do suszenia miodu, a także na szkolenia i doradztwo w zakresie zarządzania gospodarstwem pasiecznym.

Aby otrzymać wsparcie z interwencji I.6.2, pszczelarze muszą złożyć wniosek o przyznanie pomocy w odpowiednim terminie. Wnioski są oceniane przez komisję, która bierze pod uwagę m.in. cel inwestycji, planowane koszty oraz korzyści wynikające z realizacji projektu. W przypadku pozytywnej decyzji, pszczelarz otrzymuje dofinansowanie na sfinansowanie swojego projektu.

Wsparcie finansowe z interwencji I.6.2 stanowi ważny impuls dla rozwoju branży pszczelarskiej w Polsce. Dzięki niemu możliwe jest zwiększenie produkcji miodu oraz innych produktów pszczelich, co przyczynia się do poprawy sytuacji ekonomicznej pszczelarzy i zwiększenia konkurencyjności polskiej branży pszczelarskiej na rynku międzynarodowym.

Wniosek o przyznanie pomocy z interwencji I.6.2 należy składać w odpowiednim terminie, aby mieć szansę na otrzymanie wsparcia finansowego na realizację swojego projektu. Dzięki temu pszczelarze zyskują szansę na zwiększenie swoich możliwości produkcyjnych oraz poprawę jakości swoich produktów, co przyczynia się do dalszego rozwoju branży pszczelarskiej w Polsce.

Komentarze:

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});