Frank pod presją. Kurs USD/CHF odnotował największą dzienną ...

Grzegorz
Grzegorz

Wczorajsza sesja zakończyła się dla franka szwajcarskiego gwałtowną wyprzedażą. Szwajcarska waluta znalazła się w ostatnich dniach pod olbrzymią presją, której przyczyną były m.in. obawy o skutki globalnej pandemii oraz niepewność związana z przyszłością gospodarczą kraju.

Warto zauważyć, że frank szwajcarski jest jedną z najbezpieczniejszych walut na świecie. W momencie kryzysu inwestorzy często szukają schronienia w tej walucie, co powoduje jej umocnienie. Jednakże w ostatnich dniach sytuacja na rynkach finansowych była bardzo niestabilna, co doprowadziło do gwałtownej wyprzedaży franka.

Przyczyną takiej sytuacji było m.in. ogłoszenie przez Szwajcarski Bank Narodowy, że będzie interweniował na rynku walutowym. Bank centralny zapowiedział, że będzie kupował duże ilości franków szwajcarskich, aby osłabić jego kurs. Takie działania mają na celu ochronę gospodarki kraju, która jest w dużym stopniu uzależniona od eksportu.

Interwencja Szwajcarskiego Banku Narodowego wywołała panikę na rynkach, co doprowadziło do gwałtownej wyprzedaży franka. Inwestorzy zaczęli masowo pozbywać się szwajcarskiej waluty, co spowodowało jej osłabienie. W ciągu kilku godzin kurs franka spadł o kilka procent w stosunku do innych walut, co jest bardzo dużą zmianą na rynku walutowym.

Warto zauważyć, że sytuacja na rynku walutowym jest bardzo dynamiczna i zmienia się bardzo szybko. Na bieżąco trzeba śledzić informacje dotyczące sytuacji na rynkach finansowych, aby podejmować odpowiednie decyzje inwestycyjne. W przypadku franka szwajcarskiego trzeba mieć na uwadze, że jest to waluta bardzo bezpieczna, ale jednocześnie narażona na wahania kursów ze względu na duży wpływ Szwajcarskiego Banku Narodowego na rynek walutowy.

Komentarze: