Jest prezes Izby Odpowiedzialności Zawodowej. To sędzia Wiesław ...

Grzegorz
Grzegorz
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Wiesław Kozielewicz, Marek Dobrowolski i Maria Szczepaniec – taką trójkę wytypowało na prezesa zgromadzenie Izby Odpowiedzialności Zawodowej SN. Reklama Czytaj więcej Sądy i trybunały Są kandydaci na prezesa Izby Odpowiedzialności Zawodowej Wiesław Kozielewicz, Marek Dobrowolski i Maria Szczepaniec – taką trójkę wytypowało na prezesa zgromadzenie Izby Odpowiedzialności Zawodowej SN. Na zgromadzeniu obecnych było siedmioro sędziów z jedenastu orzekających w tej Izbie, która zastąpiła zlikwidowaną Izbę Dyscyplinarną. A ponieważ było to już drugie zgromadzenie wyborcze (w pierwszym brakowało kworum), wystarczyła obecność połowy sędziów IOZ. Podczas wyborze kandydatów najwięcej głosów padło na sędziego Kozielewicza, który ma najdłuższy staż sędziowski w tym gronie i jest szczególnie w sprawach dyscyplinarnych bardzo doświadczony. Jest też autorem publikacji „Odpowiedzialność dyscyplinarna sędziów, prokuratorów, adwokatów, radców prawnych i notariuszy”. W okresie przejściowym pełnił obowiązki szefa przejściowej piątki sędziów orzekającej w najpilniejszych sprawach dyscyplinarnych w SN. Jako jeden z nielicznych ze starych sędziów uważa, że głośna uchwała trzech starych" izb SN kwestionująca status nowych sędziów, do której zgłosił zdaniu odrębne po wyroku TK nie ma mocy prawnej. W zdaniu odrębnym do uchwały trzech izb SN wskazał, że prawne podważanie prezydenckich nominacji sędziowskich jest możliwe tylko, jeśli podczas oceny kandydata przez KRS doszłoby do popełnienia przestępstwa ustalonego prawomocnie lub prezydencka nominacja uznana byłaby za delikt konstytucyjny, za który prezydent zostałby skazany przez Trybunał Stanu. Kieruje izbą w granicach określonych ustawą o SN, ma wpływ na harmonogram prac izby, czuwa nad sprawnością postępowań oraz terminowością sporządzania uzasadnień orzeczeń.

Komentarze:

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});