1 sierpnia 1944 roku o godzinie 17:00 miał miejsce wybuch ...

Grzegorz
Grzegorz
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Zryw był częścią zorganizowanej przez Armię Krajową akcji „Burza”. Powstańcy musieli stawić czoła stałemu garnizonowi niemieckiemu w sile około 20 000 w pełni uzbrojonych ludzi. Niemcy mogli liczyć ponadto na wsparcie jednostek pancernych, artylerii i lotnictwa. Do akcji powstańczej spontanicznie przyłączała się ludność cywilna, która pomagała walczącym w budowaniu barykad, umocnień oraz kopaniu rowów przeciwczołgowych. Niestety wobec małej liczby zrzutów ze strony aliantów oraz braku pomocy ze strony wojsk sowieckich stojących na prawym brzegu Wisły, 2 października 1944 roku powstanie po 63 dniach walki zakończyło się klęską wojsk powstańczych. W trakcie ponad dwumiesięcznych walk oddziały powstańcze straciły blisko 16t 000 żołnierzy, z czego 10 000 poległo, a 6 000 zaginęła. traty niemieckie według różnych źródeł wyniosły od 2 000 do 10 000 poległych żołnierzy. W okresie popowstaniowym, na skutek systematycznego i planowego wyburzania miasta przez Niemców, zniszczeniu uległo ponad 30% zabudowy lewobrzeżnej Warszawy. Gdy dodać do tego straty poniesione w wyniku oblężenia miasta we wrześniu 1939 roku i zagłady warszawskiego getta, okazuje się, że wojna przyniosła zniszczenie 84% zabudowy lewobrzeżnej Warszawy. Jeśli przyjąć szacunek dla całego miasta z Pragą włącznie, to wynosił on 65% zabudowy stolicy.

Komentarze:

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});